Kort status

Skoletter med vintersåle

Status fra oss i Tromsø: Mye ivrige kunder om dagene og vi er nå oppe i 115 arbeid i aktiv logg igjen. En stor batch med ortopedisk arbeid og ellers mye sålearbeid og "lett blandet".

Obs på at vi er i en overgangsfase. Skredderavdelingen er stengt, permanent. Vi blir å roe ned på finere sømarbeid og inntak av en del spesialarbeid og skifter fokus til kun grovsøm og (naturligvis) arbeid på sko.

Beregn god ventetid på alle henvendelser, vi jobber så fort og bra som vi kan og rekker noen ganger såvidt å løfte et verktøy mellom kunder, meldinger og telefoner. Vær tålmodige.

Avbildet et par boots med litt bedre vintersåler, det blir mye av det i bakkebyen Tromsø.