oktober 2020

Vintersesong

Walking in winter

Vi går nå inn i vintersesongen og tradisjonen tro er det godt oppmøte og mye arbeid fra våre kunder. For å vedlikeholde produksjonen vår og skjerme arbeidere fra for mye overtid/merarbeid går vi nå inn med samme ordning som i fjor:

- vi holder stengt for publikum på mandager

- vi begrenser inntaket av spesialarbeid

- lengere leveringstider pga. mye tid til kundebehandling (dette tar tid bort fra produksjon, naturlig nok)

- noen tjenester kan bli utilgjengelige hvis lager av arbeid blir fullt