verksted

Eremittmodus!

Eremittmodus

Av flere årsaker må vi kjøre inntaksstopp til skomaker ei stund (ubestemt tid). Skomaker Bent-Are er nedlesset i arbeid og kapasiteten strekker ikke til. Verkstedet er fullt og vi får ikke produsert effektivt og ansvarlig med slike mengder arbeid på lager og en så ivrig kundestrøm. Det bokstavelig talt hoper seg opp og vi får ikke gjort noe bortsett fra å prate med publikum eller organisere...vi må få tid til å produsere!

Lærling kan hjelpe med veldig enkle reparasjoner, men også med redusert kapasitet.

Ting tar tid!

Prisjusteringer fra 01.06.23

Prisjustering

Kjære Kunder

Vi har nå hatt en gjennomgang for å justere våre tjenester og priser ut fra de endringer vi observerer i vårt nasjonale og internasjonale marked. Det er en del betydelige endringer på gang og vi må selvfølgelig utvikle oss for å henge med. Naturligvis prøver vi å senke eller absorbere økte kostnader for ikke å overlaste våre kjære kunder, men dette går bare til et visst punkt.

Nye prislister og informasjon om generelle tjenester er tilgjengelig her:

https://stegetvidere.no/prisliste

Store endringer fra September.

Verksted pusses opp

Det er med glede og spenning at vi kan dele at det blir stor utvikling i vår bedrift fra September 2022.

Først på lista er at vi overtar lokalet der det tidligere var frisør. Så vi flytter kundemottaket vårt - cirka 10 meter! Med dette får vi utvidet bedriften og blir å etablere en bedre butikkdel og kundemottak. Vår nåværende port vil holdes stengt og blir utilgjengelig for kunder.

Viktig melding! Nye åpningstider.

Storgata gate sign

I sammenheng med endring i arbeidsstokken blir vi å gjøre midlertidige endringer i våre åpningstider og tjenestetilbud. Et læreforhold avsluttes og et nytt starter straks - vi tar inn en ny lærling fredag 01.10 med 3,5års planlagt læretid.

Dette betyr også en periode med tilvenning av en ny hverdag siden driften av vårt verksted i veldig stor grad berøres av de som arbeider hos oss - opplæring krever kapasitet og tar tid, men om vi skal få nye arbeidere i faget er dette nødvendig!

Vintersesong

Walking in winter

Vi går nå inn i vintersesongen og tradisjonen tro er det godt oppmøte og mye arbeid fra våre kunder. For å vedlikeholde produksjonen vår og skjerme arbeidere fra for mye overtid/merarbeid går vi nå inn med samme ordning som i fjor:

- vi holder stengt for publikum på mandager

- vi begrenser inntaket av spesialarbeid

- lengere leveringstider pga. mye tid til kundebehandling (dette tar tid bort fra produksjon, naturlig nok)

- noen tjenester kan bli utilgjengelige hvis lager av arbeid blir fullt

Sommer 2020 Åpningstider & Ferie

Sunglasses

Hos oss på Steget Videre bruker vi vanligvis å være i sommermodus fra "skolen stenger til skolen åpner igjen". Siden vi ikke har fått delta på kompensasjonsordningen etter coronaen må vi kompensere selv med å ha mindre fri og lengere åpent enn vi bruker. Derfor vil vi i år kun være i sommermodus fra medio juli til medio august, i stedet for medio juni til medio august.

Hva betyr sommermodus for oss:

- vi er kun åpent mandag til fredag fra kl 0900-1700, altså ikke åpent lørdager mellom 20.juli og 16.august