Tiltak mot coronavirus

Antibac

I sammenheng med regjeringens tiltak for å bekjempe smitte av covid-19/coronavirus kan vi melde at følgende skjer hos oss:

- lavere bemanning i sammenheng med stenging av barnehager. Skomaker blir på arbeid som "vanlig" (husk vi er stengt for publikum på mandager), skredder blir tilgjengelig om/når vi får barnepass. Ekstrahjelp er ekstra~ Utvidet leveringstid/forsinkelser kan medregnes.

- vi regner med roligere besøk fra publikum og kanskje dette vil veie opp for litt av bemanningssvikten

- økt avstand til kunder: arbeid som krever nære/tidkrevende personlige mål utsettes til etter tiltaksperioden. Vi vil også opprettholde en større fysisk avstand og prøve å holde oss kjappest mulig i sammenheng med annen kundebehandling

- økt bruk av smittevern og hygienetiltak under/etter kundebehandling (hansker, desinfeksjon, "hoste-kultur", digitalt kundekort vs. fysisk osv.)

- det vurderes stopp i inntak av arbeid/stenging for publikum i regjeringens tiltaksperiode, men dette avventer vi inntil videre

- vi har fortsatt mye arbeid som skal gjøres - aktivitet og produksjon vil bli opprettholdt (så langt vi ikke får annen beskjed)

Mens samfunnet roer seg ned noen dager kan vi anbefale at folk ser over sine sko, klær, husholdning og andre artikler. Gjør vedlikehold, kartlegg om noe må repareres/på service. Bruk tiden så godt det lar seg gjøre. Tvi tvi og "sees på andre siden".

Skomaker og eier
Bent-Are Gundersen